menu dblex
4skev
sned
vind
5marig
osund
6abnorm
vanför
vresig
vriden
7förvänd
grotesk
krumpen
pervers
8förryckt
missväxt
oformlig
vanskapt
9missvuxen
sardonisk
vanställd
10stormpinad