menu dblex
3arg
het
ond
4vild
vred
5galen
snabb
tokig
6hemskt
häftig
ilsken
manisk
rabiat
vriden
väldig
yrande
7befängd
fasligt
furioso
förvänd
oriktig
rivande
rykande
upprörd
vettlös
våldsam
väldigt
8desperat
felaktig
förargad
intensiv
uppbragt
uppjagad
uppretad
ursinnig
9avskyvärt
brännande
frenetisk
kolossalt
oregerlig
stormande
upphetsad
10förbittrad
överdådigt
övermåttan
11bortkollrad
gallsprängd
12energumenisk
rosenrasande
13besinningslös