menu dblex
3arg
ond
5lömsk
stött
6gramse
7stucken
8förargad
9förbannad
förnärmad
10förbittrad
förgrymmad
indignerad