menu dblex
3bra
fet
god
hög
vid
4bred
djup
dryg
grov
lång
svår
ädel
5ampel
diger
enorm
nobel
stark
stram
tjock
vuxen
6berömd
faslig
förnäm
gammal
mallig
mastig
mycken
mäktig
reslig
riklig
rymlig
stursk
större
störst
talrik
vacker
versal
viktig
väldig
7högrest
högväxt
inbilsk
kraftig
märklig
oerhörd
otrolig
ryktbar
snorkig
spatiös
stöddig
upphöjd
utmärkt
8ansenlig
avsevärd
betydlig
jättelik
kolossal
kämpalik
muskulös
ofantlig
omåttlig
skrytsam
storsint
storväxt
9betydande
fullvuxen
förfärlig
förnämlig
högfärdig
höggradig
inventiös
själsstor
storartad
storsegel
storvulen
strykande
synnerlig
utsträckt
vidlyftig
voluminös
10djupgående
försvarlig
himmelsvid
ingripande
omfattande
omfångsrik
skrymmande
storsinnad
storslagen
storstilad
vidsträckt
vittgående
11framstående
imponerande
12förskräcklig
innehållsrik
13inflytelserik
15anmärkningsvärd