menu dblex
4frid
lugn
tyst
7tysthet
8stillhet
9sekretess
silentium
10ljudlöshet
11förtegenhet
12tystlåtenhet
13stillatigande
14hemlighållande