menu dblex
5andra
ändra
6förnya
omdana
7omforma
omskapa
omstöpa
8förändra
omarbeta
omstörta
omvandla
9förvandla
modifiera
reformera
10konvertera
omgestalta
12rekonstruera
reorganisera
transformera
13rekonstituera