menu dblex
4kapa
5hyfsa
korta
toppa
tukta
6kupera
minska
stryka
stubba
stympa
7avkorta
avskära
beskära
sträcka
8avstubba
begränsa
förenkla
nedskära
reducera
9excerpera
förkortas
förminska
inskränka
sammandra
synkopera
10abbreviera
komprimera
11koncentrera
sammandraga
sammanfatta
12sammanpressa
sammantrycka
sammantränga