menu dblex
3töm
4hird
jour
korv
palt
pass
post
törn
vård
5garde
skydd
utkik
6eskort
konvoj
7livvakt
patrull
spejare
tillsyn
uppsikt
vaktare
vaktman
vårdare
väktare
8cerberus
fältvakt
livgarde
nattvakt
portvakt
vaktpost
9bevakning
bodyguard
postering
skiltvakt
utkastare
10vakttjänst
övervakare
11dörrvaktare
fångvaktare
ordningsman
vaktmanskap
vaktmästare
12ordningsvakt
vakthållning
13uppsyningsman
vaktkonstapel