menu dblex
3nit
4slag
5chock
salva
6skräll
7dämpare
9avkylning
10antiklimax
besvikelse
11uppvaknande
12överraskning
13glädjestörare