menu dblex
5aning
6varsel
7försmak
känning
8föraning
10förkänning
11förnimmelse