menu dblex
4vild
7hänförd
upprymd
8bukolisk
extatisk
förryckt
hänryckt
tygellös
10backantisk
orgiastisk
paradisisk
uppsluppen
11backanalisk
livsberusad
13översvallande