menu dblex
3kiv
4fejd
kamp
5ofred
split
strid
träta
örlig
örlog
6härnad
tävlan
7fälttåg
kampanj
8krigsfot
oenighet
tvedräkt
vapenlek
10harmagedon
konflikter
krigföring
11världsbrand
12stridigheter
tvistigheter
13konflagration
14krigstillstånd
15militärkonflikt
17utrotningskampanj