menu dblex
7upprörd
8forcerad
uppeggad
uppjagad
upplivad
9upphetsad
10stimulerad