menu dblex
5kvick
6näbbig
talför
7pratsam
9talträngd
10slagfärdig
11kvicktungad
repliksnabb