menu dblex
3lag
4gala
gask
helg
nöje
sexa
vift
5basar
galej
hippa
jippo
jubel
kalas
orgie
party
rosor
skiva
skutt
soaré
6fiesta
högtid
måltid
partaj
taffel
upptåg
7bankett
firande
kolifej
samkväm
8backanal
bjudning
ceremoni
folknöje
gästabud
njutning
stämning
9evenemang
hålligång
kollation
symposion
10dryckeslag
festivitas
festivitet
festlighet
festmåltid
muntration
solennitet
11förlustelse
12högtidlighet
lustbarheter
13tillställning
15högtidsstämning