menu dblex
7flertal
8övermakt
övervikt
9huvudpart
lejonpart
10pluralitet
11majoriteten
12preponderans
röstövervikt