menu dblex
5titel
6binamn
öknamn
8attribut
tillnamn
9benämning
10bestämning
beteckning