menu dblex
4djup
iver
lugn
sans
vikt
5kraft
6besked
faktum
7sanning
9besinning
värdighet
10eftertryck
verklighet
11grundlighet
12allvarlighet
allvarsamhet
högtidlighet
uppriktighet