menu dblex
3grå
lös
vag
4djup
matt
mörk
natt
skum
svag
svår
5afton
dimma
mulen
oklar
okänd
oviss
svart
6diffus
dimmig
dyster
gåtlik
hemlig
löslig
molnig
mystik
mörker
obskyr
oskarp
osäker
simmig
skugga
suddig
virrig
7abstrus
formlös
fördold
grumlig
gåtfull
mystisk
mörknad
nattlig
otydlig
outredd
skuggig
smutsig
töcknig
8abstrakt
avlägsen
beslöjad
dimhöljd
famlande
förtäckt
glanslös
halvljus
halvmörk
kryptisk
krånglig
obestämd
ofattbar
oklarhet
ovisshet
skumrask
skymning
smygande
svävande
trasslig
trevande
tvetydig
9förborgad
invecklad
konturlös
skymundan
smidighet
10djupsinnig
fördunklad
halvmörker
klärobskyr
obegriplig
otydlighet
svårtolkad
11dubbeltydig
oförklarlig
oförståelig
outgrundlig
svårfattlig
töckenhöljd
12förblommerad
orakelmässig
13outrannsaklig
svårbegriplig
14hemlighetsfull
otillförlitlig
svårförståelig
16halvgenomskinlig