menu dblex
4bota
döva
lena
lisa
lösa
5dämpa
lugna
lätta
sakta
6blidka
mildra
minska
stilla
trösta
7fördela
lindras
skingra
8förljuva
mitigera
uppmjuka
9förmildra
pantsätta
soulagera
11vederkvicka
12anestetisera