menu dblex
2
4avgå
köra
5bilda
börja
lyfta
lätta
stiga
tända
öppna
6avresa
grunda
inleda
öppnas
7anlägga
anträda
begynna
grundas
inrätta
lansera
påbörja
8initiera
upprätta
10grundlägga
igångsätta
iscensätta