menu dblex
6kränka
8urskilja
9missgynna
särskilja
10eftersätta
förfördela
malträtera
misshandla
11särbehandla
13differentiera