menu dblex
4yppa
6stadga
7kungöra
lansera
meddela
9annonsera
10proklamera
11kommunicera
tillkännage
13offentliggöra
tillkännagiva