menu dblex
5kurva
6mätare
visare
7mätetal
8exponent
register
söklista
9bannlista
måttstock
pekfinger
11förteckning
12relationstal
13jämförelsetal
20innehållsförteckning