menu dblex
4tuff
5brynt
6garvad
valkig
8skrovlig
solbränd
9förhärdad
10tjockhudad
väderbiten