menu dblex
4expo
revy
show
5mässa
parad
seans
6examen
7visning
9kraftprov
skådespel
trupprevy
10exhibition
exposition
företeende
uppvisande
11framförande
förevisning
paradnummer
utställning
12presentation
13demonstration
exhibitionism
föreställning