menu dblex
3fri
lös
öde
4solo
5ensam
skild
6enslig
hemlig
sluten
stilla
7avsides
avskilt
enskild
enstaka
insulär
lönnlig
separat
8exklusiv
indragen
instängd
isolerad
särskild
9förborgad
undangömd
10fristående
undanskymd
14tillbakadragen