menu dblex
3hop
hög
4kaos
5bråte
6gytter
7samling
8gyttring
trängsel
9ansamling
avlagring
stockning
10kumulation
11hopgyttring
konglomerat
12ackumulation