menu dblex
3fel
6fiffel
7fuffens
9bedrägeri
12förskingring
försnillning
oegentlighet
15missförhållande
16missförhållanden