menu dblex
3don
idé
moj
mål
4fack
fall
grej
göra
pjäs
ploj
pryl
ting
ämne
5affär
fråga
kropp
kärna
pinal
punkt
saken
saker
6grunka
manick
maskin
objekt
ägodel
ärende
7artikel
föremål
företag
göromål
kapitel
ordning
process
produkt
pryttel
sakerna
tingest
uppgift
ändamål
8historia
mackapär
persedel
procedur
realitet
rättssak
9kärnpunkt
rättegång
10företeelse
inrättning
tvisteämne
11förehavande
förhållande
12angelägenhet
omständighet
13mellanhavande