menu dblex
2bo
4rasa
riva
råda
5gästa
härja
larma
rusta
stoja
6föröda
härska
regera
vistas
väsnas
7dväljas
hemsöka
kampera
plundra
8grassera
rumstera
ödelägga