menu dblex
3hel
ren
4helt
5genom
6massiv
7överlag
8alldeles
komplett
9hjärtligt
10hjärtligen
11genomgående
12fullständigt
15hundraprocentig