menu dblex
3rad
rep
tåg
4band
bock
fåra
grad
knep
kupp
lina
ofog
puts
rand
repa
tråd
åder
5divis
galon
gräns
konst
linje
minus
märke
odygd
ritsa
skåra
skämt
skära
snöre
6gyckel
okynne
spratt
upptåg
7eskapad
fuffens
strimma
tilltag
8klädlina
malmgång
malmåder
penndrag
9rackartyg
10gradstreck
gränslinje
hokuspokus
pennstreck
sträckning
tankstreck
11bindestreck
skälmstycke
12kompasstreck
14gradbeteckning