menu dblex
3sur
4avig
tvär
6butter
gnatig
grinig
kinkig
knotig
murrig
retlig
trulig
vresig
7gnällig
trumpen
8knottrig
missnöjd
surmulen