menu dblex
5djärv
vågad
6farlig
vådlig
vågsam
7dristig
ikarisk
8bohemisk
riskabel
romanesk
9farofylld
oförvägen
riskfylld
romantisk
vidlyftig
övermodig
10fantastisk
lättsinnig
utsvävande
11extravagant
12halsbrytande
högtflygande
14äventyrslysten