menu dblex
2
3äta
4ernå
fixa
köpa
reda
ådra
5förse
hålla
hämta
kirra
ordna
spisa
säkra
vinna
vålla
värva
6bereda
bringa
handla
skänka
ådraga
7besörja
erhålla
furnera
inhämta
rendera
utverka
8anskaffa
beställa
förvärva
inbringa
leverera
uppdriva
9ackvirera
förskaffa
ombesörja
uppbringa
10organisera
åstadkomma
11införskaffa
proviantera
åvägabringa
14tillhandahålla