menu dblex
4vagn
5kärra
6pickup
tralla
7dressin
lastbil
11långtradare
12transportbil
13transportvagn
18transportanordning