menu dblex
yrkande
substantiv
yrkan
framställning
förslag
motion
proposition
hemställan
krav
fordran
påstående

Alla synonymer går att klicka på.