menu dblex
yrkan
substantiv
framställning
yrkande
begäran
anhållan
förslag
hemställan
anmodan
motion
proposition
fordran
krav

Alla synonymer går att klicka på.