menu dblex
vidrighet
substantiv
styggelse
vederstygglighet
vämjelighet
Se även
vidrigheter

Alla synonymer går att klicka på.