menu dblex
vederstygglighet
substantiv
styggelse
vidrighet

Alla synonymer går att klicka på.