menu dblex
vederkvickelse
substantiv
rekreation
avkoppling
förströelse
nöje
vila
förfriskning
sömn
uppbyggelse
hugsvalelse
stimulans
hugsvalan
svalka

Alla synonymer går att klicka på.