menu dblex
hugsvalelse
substantiv
tröst
lisa
balsam
lättnad
vederkvickelse

Alla synonymer går att klicka på.