menu dblex
vara tveksam
verb
hesitera
tveka
stå i valet och kvalet

Alla synonymer går att klicka på.