menu dblex
hesitera
verb
tveka
vackla
hejda sig
vara obeslutsam
vara villrådig
dra sig för
vara tveksam
bita sig i tungan

Alla synonymer går att klicka på.