menu dblex
uteslutande
adjektiv
lutter
idel
pur
uteslutande
adverb
enbart
endast
bara
blott
helt
endast och allenast
ensamt
exklusivt
blott och bart
alldeles

Alla synonymer går att klicka på.