menu dblex
blott
adjektiv
med blotta ögat
blott
adverb
bara
endast
enbart
allenast
uteslutande
blott
konjunktion
om bara
om
såvida
I uttryck
blott och bar
blott och bart
blott till namnet
icke blott
inte blott
råda blott en mening om

Alla synonymer går att klicka på.