menu dblex
upptrissa
verb
trissa upp
stegra
driva i höjden
fördyra
haussa
höja

Alla synonymer går att klicka på.