menu dblex
haussa
verb
trissa upp
stegra
driva upp
uppreklamera
höja till skyarna
höja
slå på trumman för
I uttryck
haussa upp

Alla synonymer går att klicka på.