menu dblex
upptrappa
verb
eskalera
öka
intensifiera
stegra
utvidga
stegvis höja

Alla synonymer går att klicka på.